Aftalens indgåelse

Abonnementsbetingelserne gælder for alle typer af vores abonnementer. Ændringer i navn, adresse, e-mail eller betalingsoplysninger skal straks skriftligt meddeles til Barberklingen på salg@ledking.dk, ændres via din konto på vores website eller via brev til adressen LEDKING.dk, V. Strandgade 26, 6950 Ringkøbing. Du vil modtage en kvittering for din abonnementsaftale via e-mail.

Det er kun muligt at have en måned gratis pr person til 0kr (normalpris). Herfra koster disse 39kr stk som automatisk faktureres.

Abonnementsperiode og opsigelse
Aftalen er gældende fra den dag, hvor du indgår abonnementsaftalen, og fortsætter til du opsiger abonnementet, eller ved manglende betaling. Abonnementet kan opsiges når du ønsker det, med øjeblikkelig virkning, du binder dig ikke for noget ved LEDKING. Dog skal abonnementet opsiges inden vi har sendt den pågældende levering, har du allerede modtaget leveringen, skal du gøre brug af fortrydelsesretten. Opsigelse skal ske via din egen konto side via vores website, personlig skriftlig henvendelse til LEDKING på salg@ledking.dk eller via brev til adressen LEDKING.dk, V. Strandgade 26 6950 Ringkøbing.

Hvornår vil min abonnementsbetaling blive trukket?
Betaling for dit abonnement vil blive trukket efter første måned når LEDKING.dk har afsendt din ordre. Du vil i forbindelse med at pengene bliver trukket, modtage en mail med oplysninger om, hvilket beløb og hvad ordren indeholder. Beløbet, der bliver trukket, vil være det beløb, der matcher den abonnementsløsning du har bestilt. Pengene bliver trukket den dag, din ordre bliver afsendt jf. den dato, du har oprettet dit abonnement og det interval de har valgt. Din ordre vil altid blive sendt den først hverdag efter din bestilling. Dette vil også være gældende for deres fremtidige modtagelser af vores abonnementsløsninger.

Betaling
Betaling for levering trækkes på dit betalingskort samme dag som afsendelse finder sted. Pakker afsendes via GLS. Kvittering for hvert køb via betalingskort fremsendes pr. email. Ellers kan der altid via din konto på LEDKING.dk opnås adgang til ordrehistorik, kvitteringer samt abonnementsinfo, se mere på din konto. Hvis betaling ikke sker senest ved forfald, opkræves et gebyr for hver rykkerskrivelse på 10 % af regningens størrelse. Ved en for sen betaling forbeholder LEDKING sig ret til at pålægge morarenter i henhold til renteloven §5, stk. 1. Modtages betaling for abonnement ikke, kan LEDKING uden varsel ophæve abonnementsaftalen.

Ændring af betalingsoplysninger på Deres abonnement
Såfremt De får nyt betalingskort eller De under andre omstændigheder ændrer betalingsoplysninger, er det vigtigt at De går ind på deres profil og ændre Deres oplysninger. Hvis De ikke ændrer dine oplysninger, vil LEDKING ikke have mulighed for, at trække betaling for Deres abonoment. Hvis De er i tvivl er De meget velkommen til, at kontakte os på salg@ledking.dk. Alternativt kan du slette dit abonnement og oprette et nyt med de korrekte kortdata.

Ændringer af betingelserne for abonnementet?
Ændringer af denne aftale som vil være til kundens fordel, herunder pris- og gebyrnedsættelse, kan af www.ledking.dk foretages uden forudgående varsel herom. Ændringer af denne aftale til ugunst for kunden, herunder pris- og gebyrstigninger, meddeles med et varsel på minimum 30 dage.

De skal være fyldt 18 år for at oprette et abonnement ved ledking. Er de under 18 skal ledkinghave samtykke fra Deres forældre.

Du anses for at have godkendt ændringerne, hvis du ikke har meddelt os andet inden den dato, hvor ændringerne træder i kraft. Gældende priser og abonnementsbetingelser er tilgængelig på www.ledking.dk.

Misligholdelse
Hvis du misligholder din abonnementsaftale eller abonnementsbetingelserne, er ledking berettiget til at ophæve dit abonnement uden varsel.

Behandling af personlige oplysninger

For at administrere dit abonnement behandler ledking en række oplysninger om dig, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail, og andre forhold af betydning for dit abonnement. Ved tegning af abonnement giver du samtykke til, at vi kan benytte oplysningerne til administration af dit abonnement samt til statistiske formål.


  1. Elektronisk og telefonisk henvendelse

Som betingelse af oprettelsen af et medlemskab hos ledking, giver du samtidig samtykke til at ledking må kontakte dig med elektronisk post og kontakte dig via telefon. Du vil modtage elektroniske meddelelser i form af e-mails på din registrerede e-mailadresse og SMS-beskeder på det registrerede mobiltelefonnummer.

ledking vil via elektronisk post kontakte dig med informationer om opdateringer, ændringer mv. vedrørende dit medlemskab hos ledking. Du vil også kunne blive kontaktet via telefon på det registrerede mobiltelefonnummer med service/vejledning i hvordan du får mest ud af dit nuværende medlemskab. Du kan til enhver tid afmelde disse beskeder ved at besvare “AFMELD” i en af de mails, vi sender til dig.

  1. ER DU I TVIVL
    Såfremt der opstår tvivlsspørgsmål, er du altid velkommen til at rette henvendelse på salg@ledking.dk

  2. Klageadgang
    Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til: salg@ledking.dk

Hvis det ikke lykkedes os, at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Klager over almindelige varer skal du gå til Forbrugerklagenævnet eller oprette en sag ved den nye europæsiske forbrugerportal ODR.